in

Milliomos klub sorsjegy t betű nyeremény, értéke

Milliomos klub sorsjegy t betű nyeremény, értéke.

A sorsjegyen 5+1 játék található.

A játékmezőket letakaró réteg ledörzsölése után állapítható meg, hogy nyertes-e a sorsjegy.

Az első játékban a sorsjegyen két játékmező található. Az egyik az „ÖN KOORDINÁTÁIT” tartalmazza, amelyek teljesen el vannak rejtve a kaparófelület alatt. A másik játékmező 5×5 mezőből álló négyzethálót formáz, amely összesen 25 szimbólumot tartalmaz. A szimbólumokhoz tartozó nyereményösszeg a négyzetháló alatt elhelyezkedő nyereménytáblában található meg.

Az „ÖN KOORDINÁTÁI” játékmező fedőrétegének ledörzsölését követően összesen 10 koordináta válik láthatóvá. Ezeket a koordinátákat kell megtalálni és bejelölni a négyzethálóban az adott betűhöz tartozó oszlop és az adott számhoz tartozó sor metszéspontjában lévő mezők fedőrétegének lekaparásával. Nyertes az a sorsjegy, amelyen a játékos az „ÖN KOORDINÁTÁI” játékmező alatt található koordináták felhasználásával a nyereménytáblának megfelelő 3 egyforma szimbólumot be tud jelölni. Ebben az esetben a játékos nyereménye a nyereménytáblában feltüntetett – számmal kiírt – nyereményösszeg névértéke. Annak, ha a játékos a négyzethálóban – az előírttól eltérően – nemcsak az „ÖN KOORDINÁTÁIVAL” megegyező koordinátákat kaparja le, hanem akár a négyzethálót fedő teljes fedőréteget, a nyereményjogosultság szempontjából semmilyen következménye nincs.

A második játékban a kaparófelület ledörzsölése után 3 azonos összeget kell találni ahhoz, hogy nyereményt érjen el a játékos. Ebben az esetben a játékos nyereménye a – számmal és betűvel is kiírt – nyereményösszeg névértéke.

A harmadik játékban a kaparófelület ledörzsölése után pénzköteg szimbólumot kell találni ahhoz, hogy nyereményt érjen el a játékos. Ebben az esetben a játékos nyereménye a pénzköteg szimbólum alatti – számmal és betűvel is kiírt – nyereményösszeg névértéke.

A negyedik játékban a kaparófelület ledörzsölése után egy sorban, oszlopban vagy az átlók valamelyikében három “X” vagy három “O” szimbólumot kell megtalálni ahhoz, hogy nyereményt érjen el a játékos. A játékos nyereménye az ehhez a sorhoz, oszlophoz vagy átlóhoz tartozó nyereményösszeg névértéke.

Az ötödik játékban a kaparófelület ledörzsölése után az „ÖN BETŰI” kaparófelület alatt lévő betűk felhasználásával az „ÖN SZAVAI” játékmezőben egy sorban az összes betűt be kell jelölni ahhoz, hogy nyereményt érjen el a játékos. Ebben az esetben a játékos nyereménye az ezen sor végén feltüntetett – számmal és betűvel is kiírt – nyereményösszeg névértéke. Annak, ha a játékos az „ÖN SZAVAI” játékmezőben – az előírttól eltérően – nemcsak az „ÖN BETŰIVEL” megegyező betűket kaparja le, hanem akár egy vagy több teljes sornyi „ÖN SZAVAI” játékmezőt takaró fedőréteget, a nyereményjogosultság szempontjából semmilyen következménye nincs.

A BÓNUSZJÁTÉKBAN a kaparófelület ledörzsölése után akkor ér el nyereményt a játékos, ha a kaparófelület alatti számok összege pontosan 13. Ebben az esetben a játékos nyereménye 5 000 Ft.

Milliomos klub sorsjegy betűkódok, betűk értéke

Nyeremények 3 millió darabra

MMM – 85 000 000 Ft

III – 5 000 000 Ft

LLL – 1 000 000 Ft

OOO – 100 000 Ft

SSS – 50 000 Ft

KKK – 30 000 Ft

UUU – 25 000 Ft

WWW – 17 500 Ft

EEE – 15 000 Ft

HHH – 10 000 Ft

NNN – 7 500 Ft

GGG – 5 000 Ft

PPP – 3 000 Ft

TTT – 2 500 Ft

The post Milliomos klub sorsjegy t betű nyeremény, értéke appeared first on Ingyenes nyereményjátékok, lottószámok, vetélkedők egy helyen.

Ez a cikk Milliomos klub sorsjegy t betű nyeremény, értéke először a Retromuzsika.hu. oldalunkon jelent meg.

Milliomos klub sorsjegy betűkódok, betűk értéke

Milliomos klub sorsjegy p betű nyeremény, értéke